5 Aralık 2012 Çarşamba

Bugün seçme ve seçilme hakkımızın verilmesinin 78.yıl dönümü..

Türk kadınlarının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1934'de kavuştuğu seçme ve seçilme hakkına dünya kadınları genel olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında kavuşmu
ştur. Türkiye 78 yıl önce Parlamentodaki kadın temsil oranıyla dünya ikincisi idi. Bugün ise ortalamalar da son sıralarda...

Biz Aydın Türk Kadınları olarak verilen bu hakka layık olmak ve Atamızın açtığı yolda emin adımlarla yürümek zorundayız. Türkiye bu konuda yasal düzenlemeleri yapmıştır. Ancak Anayasa da yer almasına karşın bazı haklardan kadınlar yeterince yararlanamamaktadır. Siyasi haklar da bunların başında gelmektedir.

Bir çok çağdaş devletin kadınlarından önce seçme ve seçilme hakkını kazanan Türk kadınının siyasi haklarını kullanabilmesi için; siyasi fırsatların adil olarak yaratılması ve siyasal kaynakların kullanımında gerçek bir eşitlik ortamı yaratılması gerekmektedir. 

İzlenecek kapsayıcı bir politika ile ailede, eğitimde, sosyal ve iş hayatında yani toplumsal yaşamın her aşamasında eşitliğin sağlanması ve siyasetin sadece erkek işi olduğuna ilişkin değer yargılarının değişmesi gerekmektedir.

2010 yılı Dünya Ekonomik Forumunun yıllık raporuna göre Türkiye; siyaset alanındaki eşitlik konusunda dünyada 99. sıradadır. Ruanda, bu rapora göre % 56 oranıyla bu konuda İskandinav ülkelerinin bile önünde yer alırken. 2. sırada % 46 oranı i ile İsveç, 3. sırada Kosta Rika bulunmaktadır. Yine rapora göre İskandinav ülkelerinin ortalaması % 42, Avrupa ülkelerinin genel ortalanması ise % 20’dir. Türkiye ise % 9.1 ile Arap ülkelerinin dahil (Arap ülkelerinin ortalaması %10) altında kalmaktadır. Kadının devlet yönetiminde yer almadığı bir toplumda demokrasiden bahsedilemeyeceği için "KADIN" nın siyasal haklarını tam olarak kullanması ve siyasette etkin katılımı amacımız ve hedefimiz olmalıdır.

MUSTAFA KEMAL'in kadınlara verdiği önemin bilinci ve azmi ile yılmadan gösterdiği hedefe varmak ve aşmak için çalışmaya ;kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmek için demokrasi ve özgürlük adına, haklarımızı kağıt üzerinde tutan iktidara karşı mücadeleye yılmadan devam edeceğiz. 

Hayatın her alanında, eşitlik ve adalet için, örgütlü mücadele ederek kazanımları başarıya dönüştüren, emek sarf eden bütün kadınları saygı ile selamlıyorum.